Tọa đàm của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình với chủ đề "Những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và một số điểm mới của tiến trình cải cách tư pháp"
 

 
Copyright © Law.vnu.edu.vn
Add: E1, 144 Xuan Thuy Str - Cau Giay Dist - Hanoi
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081