Đại hội Đại biểu Cựu sinh viên Khoa Luật lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

 
Copyright © Law.vnu.edu.vn
Add: E1, 144 Xuan Thuy Str - Cau Giay Dist - Hanoi
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081