Thông báo giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Khoa Luật
Cập nhật lúc 18:49, 13/05/2022 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; thực hiện Thông báo số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022; căn cứ kết quả cuộc họp ngày 13/5/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo giới thiệu các nhà khoa học có tên sau tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Khoa Luật năm 2022:

 

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Đơn vị công tác

Ghi chú

 

1

Lê Văn Cảm

GS/TSKH

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

2

Nguyễn Đăng Dung

GS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

3

Hoàng Thị Kim Quế

GS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

4

Phạm Hồng Thái

GS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

5

Đào Trí Úc

GS/TSKH

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

6

Nguyễn Hoàng Anh

PGS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

7

Nguyễn Thị Quế Anh

PGS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

8

Nguyễn Ngọc Chí

PGS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

9

Ngô Huy Cương

PGS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

10

Vũ Công Giao

PGS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

11

Nguyễn Hồng Thao

PGS/TS

Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

 

12

Lê Thị Hoài Thu

PGS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

13

Trịnh Quốc Toản

PGS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

14

Trịnh Tiến Việt

PGS/TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

 

15

Nguyễn Tiến Vinh

PGS/TS

ĐHQGHN

 

           

Trân trọng thông báo.

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Copyright © Law.vnu.edu.vn
Add: E1, 144 Xuan Thuy Str - Cau Giay Dist - Hanoi
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081