Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS,PGS năm 2022 tại Khoa Luật
Cập nhật lúc 18:50, 13/05/2022 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; căn cứ kết quả cuộc họp ngày 13/5/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh GS,PGS năm 2022 của Khoa Luật thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh PGS đối với 03 ứng viên như sau:

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Đề nghị bổ nhiệm chức danh/chuyên ngành

Ghi chú

 

1

Bùi Tiến Đạt

Khoa Luật, ĐHQGHN

PGS/Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

 

2

Phan Thị Thanh Thủy

Khoa Luật, ĐHQGHN

PGS/Luật Kinh tế

 

3

Nguyễn Thị Xuân Sơn

Khoa Luật, ĐHQGHN

PGS/Luật Quốc tế

 

           

Trân trọng thông báo.

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Copyright © Law.vnu.edu.vn
Add: E1, 144 Xuan Thuy Str - Cau Giay Dist - Hanoi
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081